Brusy – szansa na rozwój zawodowy dla każdego

Po raz kolejny władze miasta Brusy wykazują duże zainteresowanie mieszkańcami. Tym razem oferują program wsparcia dla osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i wszystkim tym, którym niezwykle ciężko znaleźć pracę w Brusach oferują program o wzniosłej nazwie: “Razem sięgajmy wyżej”. We współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie, do dyspozycji zostało przydzielonych blisko 938 tys zł.

Na co mogą liczyć uczestnicy projektu?

Uczestnicy odbywają 5-miesięczny staż zawodowy, który wiąże się z wypłatą stypendium w wysokości 1200 zł każdego miesiąca. Biorą udział w licznych szkoleniach zarówno w zakresie zawodowym jak i w kwestii kompetencji miękkich. Ponadto mogą liczyć na stypendium szkoleniowe, darmowe wyżywienie a także zwrot kosztów dojazdu.

Wsparcie osób biorących udział w projekcie zostało zaplanowane w następujący sposób:

w ramach współpracy indywidualnej:

  • 3-godzinne doradztwo zawodowe
  • 2-godzinne porady psychologiczne
  • min. 1 spotkanie z prawnikiem w ramach porad prawnych
  • min. 2-godzinne spotkania z pośrednikiem pracy w ramach pośrednictwa pracy

w ramach wsparcia grupowego:

  • zajęcia z integracji społecznej i środowiskowej
  • coaching w zakresie inteligencji emocjonalnej
  • kompetencje społeczne i osobiste
  • umiejętność poruszania się na rynku pracy.

Sam udział w programie jest bezpłatny i skierowany jest do mieszkańców powiatu chojnickiego. Wszystkie osoby spełniające kryteria udziału, którym ciężko otrzymać przyzwoitą ofertę pracy w Brusach, z powodzeniem mogą zgłaszać chęć udziału. Największą szansę mają bezrobotni zagrożeni ubóstwem, bez wykształcenia oraz nie posiadający dostatecznych kwalifikacji zawodowych, uprawniających ich do pracy na danym stanowisku pracy w Brusach.

Oznaczone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *