Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Starogard Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 62505

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa.
Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.
Praca w terenie to między innymi pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów. Praca wymaga kierowania samochodem osobowym - służbowym.
Biuro oddziału znajduje się na parterze w budynku bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach.
Częste kontakty z klientem.
Wysiłek fizyczny.
Zagrożenie korupcją.
Dodatkowe benefity:
- dodatek stażowy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka".

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli działania przedsiębiorców prowadzących obrót środkami ochrony roślin w celu stwierdzenia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami;
 • Przeprowadzanie kontroli producentów stosujących środki ochrony roslin w celu stwierdzenia prawidlowości ich stosowania;
 • Nadzorowanie stanu technicznego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w celu zapewnienia wykonywania przez posiadaczy zabiegów ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie;
 • Pobieranie prób gleby, roślin i ich przetworów na obecności organizmów szkodliwych oraz płodów rolnych do analizy na zawartość pozostałości środków ochrony roślin;
 • Prowadzenie monitoringu zużycia środków ochrony roślin;
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych;
 • Sporządzanie planów i sprawozdań kwartalnych oraz rocznych w celu kompleksowej analizy wykonywanych zadań rzeczowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze lub ogrodnicze.
Znajomość:
- ustawy o ochronie roślin,
- ustawy o nasiennictwie,
- ustawy o środkach ochrony roślin,
- ustawy Kpa.
Prawo jazdy Kat. B.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz najnowsze oferty  Asystent osób niepełnosprawnych

  Praca z osobami dorosłymi.Wymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brakWymagania inne:Wymagania konieczne:...

  Dekarz

  Praca z papą termozgrzewalną oraz montaż podstawowych obróbek blacharskich z blachy powlekanejWymagania inne:wymagania konieczne:...

  Spedytor

  organizowanie transportuWymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brakWymagania inne:doswiadczenie w zawodzie...

  Kucharz/kucharz małej gastronomii

  Przygotowanie pizzy i dań głównych w lokalu gastronomicznym, dbałość o czystość miejsca pracy, przygotowywanie receptur nowych...


  ?>