Praca: Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 29036

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
- stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
- stres związany z permanentną obsługą klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • sporządzanie list uposażeń dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników cywilnych,
 • dokonywanie potrąceń z uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych na rzecz osób trzecich (alimenty, zajęcia komornicze), towarzystw ubezpieczeniowych, z tytułu zaciągniętych pożyczek,
 • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracyz także na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • naliczanie oraz wystawianie zaświadczeń o uposażeniach i wynagrodzeniach funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • znajomość Ustawy o Policji, Ustawy o służbie cywilnej, Ustawy o podatku dochodowym, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/starszy-referent_2001673.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz najnowsze oferty  Inspektor zakładów górniczych

  Warunki pracy- praca w terenie,- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),- szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje,...

  Kucharz

  sporządzanie potrawWymagania konieczne:Zawód: Kucharz*Wykształcenie: zasadnicze zawodoweWymagania inne:doświadczenie wymagane

  Kucharz

  sporządzanie potrawWymagania konieczne:Zawód: Kucharz*Wykształcenie: zasadnicze zawodoweWymagania inne:wymagane doświadczenie

  Kosmetyczka

  - Zapoznanie się z przepisami BHP i PPOŻ - Organizowanie stanowiska pracy - Diagnozowanie skóry - Dobieranie preparatów i narzędzi -...


  ?>