Praca: Referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie nowodworskim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 26589

Warunki pracy

Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (oględziny, kontrole budów i obiektów budowlanych w terenie). Praca biurowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin dziennie, kilka razy w tygodniu wyjazdy na terenie powiatu nowodworskiego, bez godzin nadliczbowych. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym. Stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy. Praca w budynku na II piętrze, bez windy, podjazdów, toaleta niedostosowana do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu w tym przygotowanie projektów postanowień i decyzji
 • przyjmowanie i weryfikacja dokonywanych przez inwestorów zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy
 • prowadzenie postępowań w sprawach rozpoczęcia robót budowlanych
 • prowadzenie postępowań w sprawach zakończenia budowy i oddawania do użytkowania obiektów budowlanych
 • przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów
 • prowadzenie sprawozdawczości PINB
 • prowadzenie rejestrów pozwoleń na budowę i zgłoszeń
 • prowadzenie ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczno-budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kat B
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/referent_1967791.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz najnowsze oferty  Inspektor zakładów górniczych

  Warunki pracy- praca w terenie,- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),- szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje,...

  Inspektor zakładów górniczych

  Warunki pracy- praca w terenie,- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

  Kierownik Budowy / Inżynier Budowy

  Miejsce pracy: woj. kujawsko-pomorskie,   Zakres obowiązków: prowadzenie procesu budowlanego i kontrola stopnia zaawansowania prac,...

  Ekspert ds. sprzedaży internetowej

  Za co będziesz odpowiedzialny/a: tworzenie i wdrażanie strategii sprzedażowej oraz nadzór nad jej realizacją inicjowanie i...


  ?>