Praca: Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 23457

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- schodołaz
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • koordynowanie spraw polegające na przygotowywaniu wniosków oraz pism wyjaśniających związanych z uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji w zakresie ochrony środowiska niezbędnych do uzyskania dokumentów umożliwiających realizację projektów i zadań Wydziału
 • pozyskiwanie z ogólnodostępnych baz danych o środowisku oraz poprzez przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne dokumentacji środowiskowej niezbędnej do realizacji budowy oraz weryfikacja dokumentacji środowiskowej pod względem zgodności z przepisami środowiskowymi
 • ocena projektów technicznych pod kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska, zapisami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych dokumentach ochrony środowiska i ochrony przyrody (np. plany ochrony)
 • monitorowanie fazy realizacji projektów w zakresie zgodności z zapisami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • koordynacja spraw polegająca na harmonizowaniu działań prowadzonych przez podmioty lub osoby związane z monitoringami porealizacyjnymi poprzez sporządzenie harmonogramu działań, wyborze wykonawców, list sprawdzających, odbiorze i kompletowaniu wyników badań i sprawozdań, przygotowywaniu i przedkładaniu cyklicznych raportów do organów administracji, wydających decyzje
 • współpraca z komórkami Urzędu polegająca na udziale w odbiorze dokumentacji środowiskowej, analizie dokumentów zleconych przez inne komórki w zakresie zamierzeń budowlanych pod kątem oddziaływania na środowisko
 • weryfikacja części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane pod kątem wymagań przepisów ochrony środowiska, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych uzgodnień i pozwoleń z zakresu korzystania ze środowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze nauk chemicznych, biologicznych, technicznych, rolniczych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań
 • obsługa aplikacji biurowych MS Office
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami
 • znajomość przepisów ustawy pzp, prawa budowlanego, kpa, FIDIC w zakresie wykonywanych zadań
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-specjalista_1930353.html
APLIKUJ TERAZ

Zobacz najnowsze ofertyDoradca ds. Klienta Biznesowego

sprzedaży produktów i usług bankowości detalicznej w oddziale bankubudowaniu długofalowych relacji z Klientamposiada min. 2 lata...

Logistyk / Magazynier

Jeżeli:jesteś pozytywnie nastawiony do ludzi i lubisz pracę w zespole;  bierzesz odpowiedzialność za to co...

Logistyk / Magazynier

Jeżeli:jesteś pozytywnie nastawiony do ludzi i lubisz pracę w zespole;  bierzesz odpowiedzialność za to co...

Inżynier Elektryk / Utrzymanie Ruchu

Uczestnictwo w procesie instalacji i uruchamiania technologiiPlanowanie przeglądów technicznych w koordynacji z kierownikiem utrzymania...


?>