Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 20505

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz praca poza jej siedzibą. Praca przy komputerze oraz z innymi urządzeniami biurowymi, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach. Bezpośredni kontakt z klientem. Kontakt ze zwierzętami - narażenie na czynniki zoonotyczne.
Miejsce pracy mieści się na parterze budynku - wejście po jednym stopniu bez podjazdu. Toalety nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,
 • kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych,
 • nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa,
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności,
 • pobierania próbek do badań i do celów diagnostycznych,
 • kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzenia kontroli,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności,
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu w przypadku kandydatów z wykształceniem wyższym weterynaryjnym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów prawa dotyczących prawa żywnościowego, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (w tym KPA)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor-weterynaryjny_1893356.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz najnowsze oferty  Specjalista

  Warunki pracyPraca w biurze WIJHARS , obsługa urządzeń biurowych, krajowe lub zagraniczne podróże służbowe, stres związany z...

  Pracownik ds. sprzedaży internetowej

  Realizacja zamówień internetowych w zakresie wybrania oraz zapakowania towarów zgodnie z życzeniem klienta z zachowaniem najwyższych...

  Pracownik ds. sprzedaży internetowej

  Realizacja zamówień internetowych w zakresie wybrania oraz zapakowania towarów zgodnie z życzeniem klienta z zachowaniem najwyższych...

  Doradca klienta

  • Obsługa klienta na najwyższym poziomie• Udzielanie klientom informacji odnośnie oferty handlowej• Naliczanie i...


  ?>