Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Kwidzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 20419

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa, siedząca, z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca wymagająca szczególnej koncentracji, czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- wielokondygnacyjny budynek urzędu bez windy, oświetlenie sztuczne i naturalne

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
 • Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku oraz wydawania postanowień w tym zakresie
 • Prowadzenie rozliczenia rachunkowo-kasowego pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej
 • Rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom oraz kontrola prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
 • Prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy oraz przekazywanie gotówki z kasy urzędu skarbowego na rachunek bankowy
 • Dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej oraz wykonywanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych
 • Prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych, a także orzecznictwo w zakresie kar porządkowych
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych, obsługa rachunków bankowych w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych, dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu skarbowego jako płatnika, prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/ksiegowy_1892563.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz najnowsze oferty  Windykator Terenowy

  Pracownik na tym stanowisku odpowiedzialny będzie między innymi za: Bezpośrednie spotkania z dłużnikami w celu negocjowania warunków...

  Pracownik sprzątający na statkach

  sprzątanie statku w trakcie remontu właściwe używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości jeśli...

  PHP Laravel Developer

  Jak wygląda praca w Polcode? tworzenie, rozwijanie, modyfikowanie aplikacji naszych klientów wyceny czasowe nowych zleceń czas...

  Programista Ruby on Rails

  Jak wygląda praca w Polcode? tworzenie i modyfikacja aplikacji internetowych w Ruby i Ruby on Rails współpraca z klientami z całego...

  Zobacz podobne oferty  Accounts Payable Accountant with French

  Perfect candidate: At least 1 year experience in Finance/Account Payable Advanced level of French (German would be a plus) Communicative...

  AP Accountant with English

  Job Description: Verification and posting of invoices           Performing payables process including reconciliation Verification...

  AP Accountant with French

  Job Description: Verification and posting of invoices           Performing payables process including reconciliation Verification...

  Księgowa/Księgowy

  obsługa księgowa firmy, przygotowywanie i monitorowanie płatności, dekretowanie i księgowanie dokumentów...


  ?>