Praca: Operator służby kontroli ruchu statków

Urząd Morski w Słupsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Operator służby kontroli ruchu statków
Miejsce pracy: Ustka
Ogłoszenie o naborze Nr 36156

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe:
- praca w równoważnym systemie czasu pracy (12 - godzinnym) - także w nocy, soboty, niedziele i święta,
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 h dziennie
- stały nasłuch radiowy.
Bariery architektoniczne:
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer, UKF

Zakres zadań

 • Monitorowanie w sposób ciągly polskich obszarów morskich.
 • Nadzorowanie przestrzegania przez statki, ustanowionego przez Międzynarodową Organizację Morską systemu rozgraniczania ruchu TSS "Ławica Słupska".
 • Prowadzenie serwisu informacyjnego, w którym z określoną częstotliwością nadawane są prognozy pogody oraz ostrzeżenia nawigacyjne.
 • Gromadzenie i analizowanie informacji o sytuacji i zdarzeniach w polskich obszarach morskich i portach.
 • Obsługa komputerowych systemów teleinformaycznych: iMare, SafeSeeNet,CleanSeeNet,SWIBŻ,PHICS.
 • Prowadzenie ciągłego nasłuchu radiowego na odpowiednich częstotliwościach.
 • Pośredniczenie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków łączności, w przekazywaniu wszelkich informacji w trakcie prowadzonych akcji zwalczania zagrożeń sztormem,powodzią i zalodzeniem.
 • Uczestniczenie w służbie asysty morskiej (MAS) zgodnie z przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs operatora VTS albo wykształcenie wyższe o specjalności inżyniera ruchu morskiego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praktyka morska na stanowisku oficera pokładowego lub praca na stanowisku operatora VTS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/operator-sluzby-kontroli-ruchu-statkow_2130543.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz najnowsze oferty  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracyPraca w systemie podstawowym, jednozmianowa, biurowa, wyjazdy służbowe na delegacje, praca w niskich temperaturach...

  Fryzjer

  strzyżenie damskie i męskie, układanie fryzurWymagania konieczne:Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, inne

  Pomoc kuchenna

  prace fizyczne w kuchniWymagania konieczne:Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

  Fizjoterapeuta

  Fizjoterapia,fizykoterapia, masaże.Wymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), medyczneWymagania inne:wykształcenie...


  ?>