Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 27593

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz praca poza jej siedzibą. Praca przy komputerze oraz z innymi urządzeniami biurowymi, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach. Bezpośredni kontakt z klientem. Kontakt ze zwierzętami - narażenie na czynniki zoonotyczne.
Miejsce pracy mieści się na parterze budynku - wejście po jednym stopniu bez podjazdu. Toalety nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • prowadzenie kontroli z zakresu wymogów wzajemnej zgodności;
 • prowadzanie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu wymogów wzajemnej zgodności;
 • współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • prowadzenie kontroli z zakresu minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich;
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich;
 • kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zwierząt;
 • sporządzanie planów i harmonogramów pracy;
 • sporządzanie projektów pism, dokumentów, umów, porozumień i decyzji administracyjnych oraz aktów prawnych i przedkłada do akceptacji powiatowemu lekarzowi weterynarii;
 • prowadzenie postępowania mandatowego, administracyjnego wynikającego z Kodeksu postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego wynikającego z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu w przypadku kandydatów z wykształceniem wyższym weterynaryjnym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, Kpa, przepisów prawa dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; ochrony zwierząt, systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/inspektor-weterynaryjny_1981097.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz najnowsze oferty  Kierownik Robót - specjalność konstrukcyjno-budowlana (prefabrykaty)

  planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót budowlanych nadzór i koordynacje robót podwykonawców weryfikacja dokumentacji...

  Specjalista

  Warunki pracy- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7;15 – 15;15, - praca w siedzibie urzędu oraz sporadyczne wyjazdy w teren,-...

  Specjalista

  Warunki pracy- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7;15 – 15;15,- praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, - bariery...

  Pracownik Dział Budowlany

  Zakres odpowiedzialności dbałość o dział wykładanie towaru aktualizacja etykiet cenowych Od Kandydatów...


  ?>