Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Malbork
Ogłoszenie o naborze Nr 25549

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa. Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wymagająca posiadania prawa jazdy kat. B wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości po nierównych nawierzchniach, polegająca głównie na kontroli zarejestrowanych podmiotów a także lustracje fitosanitarne, pobieranie i badanie prób gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów. Pobieranie prób związane jest z pracą na wysokości.
Praca na wysokim parterze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak windy osobowej i podjazdów dla wózków inwalidzkich.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w stresie.
Wysiłek fizyczny.
Zagrożenie korupcją.
Częste kontakty z klientami.

Zakres zadań

 • kontrolowanie podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w celu stwierdzenia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami;
 • przeprowadzanie kontroli fitosanitarnych w tym pobieranie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży, gleby i środków transportu w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych;
 • prowadzenie obserwacji organizmów szkodliwych oraz ustalanie metod i terminów zwalczania w celu ograniczenia nasilenia ich występowania;
 • pobieranie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz materiału siewnego do badań laboratoryjnych;
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych;
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonania zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.
Znajomość ustawy o ochronie roślin.
Znajomość ustawy o nasiennictwie.
Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
Znajomość ustawy Kpa.
Prawo jazdy Kat. B
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/inspektor_1955784.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz najnowsze oferty  Inspektor transportu drogowego

  Warunki pracyPraca biurowa oraz praca w terenie Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych. wymuszona...

  Java Developer

  JAVA DEVELOPER - MARBELLA, SPAIN   International top client in the software developing industry for the financial sector is looking for a...

  Doradca Techniczny / Trener

  Rejon pracy: Północna Polska   Oferujemy: Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Atrakcyjne wynagrodzenie i przyjazną...

  Stolarz meblowy / Stolarz stoczniowy (Bench Joiner)

  Ilość wakatów: 50 Miejsce pracy: Plymouth, Wielka Brytania Nr referencyjny: BENCH/0418/PC   Obowiązki: produkcja i montaż mebli na...

  Zobacz podobne oferty  Inspektor

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:• praca...

  Starszy inspektor

  Warunki pracy- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,- praca biurowa przy...

  Inspektor

  Warunki pracy- praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godz. dziennie- występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie...

  Inspektor

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:• praca...


  ?>