Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Malbork
Ogłoszenie o naborze Nr 25549

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa. Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wymagająca posiadania prawa jazdy kat. B wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości po nierównych nawierzchniach, polegająca głównie na kontroli zarejestrowanych podmiotów a także lustracje fitosanitarne, pobieranie i badanie prób gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów. Pobieranie prób związane jest z pracą na wysokości.
Praca na wysokim parterze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak windy osobowej i podjazdów dla wózków inwalidzkich.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w stresie.
Wysiłek fizyczny.
Zagrożenie korupcją.
Częste kontakty z klientami.

Zakres zadań

 • kontrolowanie podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w celu stwierdzenia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami;
 • przeprowadzanie kontroli fitosanitarnych w tym pobieranie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży, gleby i środków transportu w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych;
 • prowadzenie obserwacji organizmów szkodliwych oraz ustalanie metod i terminów zwalczania w celu ograniczenia nasilenia ich występowania;
 • pobieranie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz materiału siewnego do badań laboratoryjnych;
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych;
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonania zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.
Znajomość ustawy o ochronie roślin.
Znajomość ustawy o nasiennictwie.
Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
Znajomość ustawy Kpa.
Prawo jazdy Kat. B
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/inspektor_1955784.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz najnowsze oferty  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracyPraca w systemie podstawowym, jednozmianowa, biurowa, wyjazdy służbowe na delegacje, praca w niskich temperaturach...

  Menedżer ds. Ubezpieczeń i Inwestycji

  Najważniejsze zadania Menedżera Zespołu to:rekrutacja i wdrażanie do pracy nowych członków zespołuodpowiedzialność za realizację...

  Doradca ds. Ubezpieczeń i Inwestycji

  Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i finansowychAktywne pozyskiwanie KlientówProfesjonalne doradztwo i budowanie długofalowych...

  Technik prac biurowych

  Staż organizowany przez GUP.Korespondencja telefoniczna i elektroniczna, podtrzymywanie kontaktów z klientami, sporządzane ofert,...


  ?>