Praca: Starszy referent

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Krynica Morska
Ogłoszenie o naborze Nr 23217

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu biurowym, budynek parterowy, niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prawidłowe przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, wysyłanie i udostępnianie dokumentów z zachowaniem ustaw i przepis ów wykonawczych w celu prawidłowego obiegu dokumentów w Placówce SG.
 • Właściwe prowadzenie ewidencji dokumentów w dokumentacji kancelaryjnej.
 • Właściwe ewidencjonowanie nanoszonych zmian klauzul tajności dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych w celu realizacji wytycznych.
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o ewentualnych zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów w celu eliminacji nieprawidłowych zjawisk.
 • Systematyczne porządkowanie posiadanych zasobów dokumentów w celu przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum.
 • Czynny udział w komisjach kontroli dokumentów w zakresie ich właściwego przechowywania i obiegu w celu dokonania kontroli prawidłowości obiegu dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, obsługa komputera (EXEL, OFFICE)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • sumienność, systematyczność oraz duże przywiązywanie wagi do jakości pracy
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-referent_1927178.html
APLIKUJ TERAZ

Zobacz najnowsze ofertyStarszy specjalista

Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe- częste reprezentowanie...

SAP BW Consultant

  An experienced consultant specialising in SAP BW (Business Warehousing) is needed for a new role in one of Europe’s top IT and...

Menedżer ds. Ubezpieczeń i Inwestycji

  Najważniejsze zadania Menedżera Zespołu to: rekrutacja i wdrażanie do pracy nowych członków zespołu odpowiedzialność za...

Przedstawiciel ds. Ubezpieczeń i Inwestycji

Jakie będą Twoje zadania: Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i finansowych Aktywne pozyskiwanie Klientów Profesjonalne doradztwo...

Zobacz podobne ofertyReferent

Warunki pracywarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno -biurowa w siedzibie...

Starszy referent

Warunki pracywarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca biurowa, praca przy komputerzemiejsce i...

Referent

Warunki pracywarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca biurowa, praca przy komputerzemiejsce i...

Referent

Warunki pracywarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno -biurowa w siedzibie...


?>