Praca: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 22163

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- bariery architektoniczne – brak windy, brak podjazdu, brak schodołazu, drzwi nieodpowiedniej szerokości (nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych),
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Zakres zadań

 • sporządzanie decyzji w drugiej instancji;
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego;
 • sporządzanie postanowień.
 • przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawie wydania, zmiany, przedłużania i cofania zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej,
 • prowadzenie analiz i sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-referent_1919316.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz najnowsze oferty  Starszy referent

  Warunki pracy- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,- praca biurowa przy...

  Młodszy archiwista

  Warunki pracyPraca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, biurowa, siedząca.Praca w siedzibie Archiwum, na parterze budynku.Brak...

  Team Leader w dziale Zobowiązań

  Zakres obowiązków: wsparcie bieżącego procesu rozliczania Zobowiązań (m.in. monitoring faktur oraz płatności, nadzór i analiza...

  Tax Expert with French

  Responsibilities: Being a support for Local departments and Headquarter in VAT area of expertise Providing training-if...


  ?>