Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 15233

Warunki pracy

praca w terenie - wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu;
nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach;

Zakres zadań

 • rejestrowanie podmiotów i kontrolowanie realizowania warunków weterynaryjnych oraz przyjmowanie zgłoszeń i zawiadomień o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności ,
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • wydawanie świadectw zdrowia dla zwierząt,
 • sporządzanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • sprawowanie kontroli nad handel, importem i eksportem zwierząt,
 • współdziałanie i współpraca z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej wraz z podległymi jednostkami,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor-weterynaryjny_1788860.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz najnowsze oferty  Tester

  Zadania: Tworzenie przypadków testowych, Przygotowywanie środowiska testowego, Analiza i badanie zgodności oraz spójności...

  Lektor Języka Obcego

  ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, ROSYJSKI, POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW   na terenie następujących miast: Będzin,...

  Członek Zarządu

  Wymagania: Wykształcenie wyższe, 8 letnie doświadczenie na stanowiskach managerskich, dyrektorskich Bardzo dobra znajomość j....

  Koordynator Projektu

  przygotowywanie oraz nadzorowanie procesu inwestycyjnego a w szczególności: Opiniowanie lokalizacji pod inwestycje budowlane zgodnie z...


  ?>