Praca: Bosman portu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Bosman portu
Miejsce pracy: Hel
Ogłoszenie o naborze Nr 14647

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Warunki uciążliwe:
- zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
- praca nocna
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- podjazd
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • monitorowanie ruchu statków w porcie i na torze podejściowym do portu i prowadzenie rejestru wejść i wyjść jednostek oraz podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa
 • sprawdzanie stanu urządzeń cumowniczych, stanowisk ratowniczych i nabrzeży oraz cykliczne odnotowywanie w dzienniku portowym istotnych wydarzeń, informacji o poziomie wód i warunków pogodowych
 • podejmowanie doraźnych interwencji w stosunku do naruszających porządek portowy, bezpieczeństwo żeglugi w obrębie portu i toru podejściowego, określone w przepisach portowych i innych regulacjach prawnych
 • przeprowadzanie kontroli podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych
 • zabezpieczanie mienia wydobytego lub znalezionego w morzu
 • prowadzenie monitoringu oznakowania nawigacyjnego, realizowanie doraźnych interwencji na podległych rybackich przystaniach plażowych lub na akwenie właściwości kapitanatu
 • doraźna obsługa pływającej jednostki inspekcyjnej kapitanatu
 • podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego pracy na statku
 • świadectwa operatora radiotelefonisty VHF
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa
 • świadectwo ogólne lub ograniczone operatora GMDSS (GOC, ROC)
 • przeszkolenie w zakresie obsługi ekstranetowej aplikacji Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ)
 • dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/bosman-portu_1772318.html
APLIKUJ TERAZ

Zobacz najnowsze ofertyKonsultant ds telefonicznej obsługi klienta

Zadania:- Odbieranie połączeń telefonicznych od klientów- Telefoniczna obsługa klientów oraz udzielnie informacji -Budowanie...

Konsultant ds windykacji

Obowiązki: telefoniczne negocjowanie z klientem warunków spłaty zadłużenia wyjaśnianie przyczyn opóźnień w spłatach zapewnianie...

Kucharz w restauracji szybkiej obsługi

Zadania:- przygotowywanie posiłków według określonych standardów,- przyjmowanie dostaw,- dbanie o porządek na stanowisku...

Pracownik serwisu w restauracji szybkiej obsługi

Zadania:- obsługa Klientów według określonych standardów,- dbanie o porządek na stanowisku pracy,Wymagania:- pełnoletność,-...

Zobacz podobne ofertySpecjalista

Warunki pracy- Praca poza siedzibą urzędu;- Wyjazdy służbowe;- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;- Praca na terenie...

Starszy oficer portu

Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie- permanentna obsługa klientów zewnętrznych -...

Inspektor

Warunki pracypraca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, praca w siedzibie urzędu oraz częste wyjazdy w teren, praca w...

Wizytator

Warunki pracyStanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób...


?>