Praca: Bosman portu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Bosman portu
Miejsce pracy: Hel
Ogłoszenie o naborze Nr 14647

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Warunki uciążliwe:
- zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
- praca nocna
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- podjazd
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • monitorowanie ruchu statków w porcie i na torze podejściowym do portu i prowadzenie rejestru wejść i wyjść jednostek oraz podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa
 • sprawdzanie stanu urządzeń cumowniczych, stanowisk ratowniczych i nabrzeży oraz cykliczne odnotowywanie w dzienniku portowym istotnych wydarzeń, informacji o poziomie wód i warunków pogodowych
 • podejmowanie doraźnych interwencji w stosunku do naruszających porządek portowy, bezpieczeństwo żeglugi w obrębie portu i toru podejściowego, określone w przepisach portowych i innych regulacjach prawnych
 • przeprowadzanie kontroli podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych
 • zabezpieczanie mienia wydobytego lub znalezionego w morzu
 • prowadzenie monitoringu oznakowania nawigacyjnego, realizowanie doraźnych interwencji na podległych rybackich przystaniach plażowych lub na akwenie właściwości kapitanatu
 • doraźna obsługa pływającej jednostki inspekcyjnej kapitanatu
 • podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego pracy na statku
 • świadectwa operatora radiotelefonisty VHF
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa
 • świadectwo ogólne lub ograniczone operatora GMDSS (GOC, ROC)
 • przeszkolenie w zakresie obsługi ekstranetowej aplikacji Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ)
 • dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/bosman-portu_1772318.html
APLIKUJ TERAZ

Zobacz najnowsze ofertyPakowacz

odbieranie gotowych wyrobów z taśmy, wkładanie ich do opakowań zbiorczych, oklejanie taśmą i układanie na palecie. aktualna...

Ustawiacz Maszyn - PVC (wytłaczanie)

Miejsce pracy: Nowa Sól Zadania: Nadzorowanie pracy maszyn Ustawianie i regulacja maszyn zgodnie z planem produkcyjnym Definiowanie i...

Lider Zmiany – Dział Wytłaczania (PVC)

Obowiązki na stanowisku: Ustalanie dziennych, tygodniowych, miesięcznych celów dla pracowników. Przygotowywanie harmonogramów pracy...

Mechanik Przemysłowy

Obowiązki na stanowisku: Realizacja zadań związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego maszyn i urządzeń w zakładzie...


?>