Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łeby

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie zachęca mieszkańców zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, którzy korzystają z pomocy społecznej do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą: “Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”. Zgodnie z założeniami projekt ma potrwać od kwietnia 2016 roku do października 2018 roku i ma objąć pomocą 152 osób.

Szczególna pomoc ma być dedykowana dla 75 osób posiadających jedną z grup inwalidzkich, które potrzebują integracji społecznej a także podniesienia kwalifikacji zawodowych, żeby w ogóle móc ruszyć z miejsca w drodze do aktywności zawodowej.

Aktywizacja społeczna obejmuje m.in.:

  • pomoc psychologa,
  • pomoc prawną,
  • kursy dotyczące rozwijania umiejętności osobistych,
  • finansowanie kursów zawodowych,
  • integrację społeczną (bilety do kina, teatru, pikniki, rajdy).

Ponadto osoby, które wezmą udział w projekcie mogą liczyć na doradztwo w zakresie aktywizacji zawodowej, pośrednictwa pracy, wsparcie trenera pracy, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdów, finansowanie kosztów badań lekarskich, współpracę z brokerem edukacyjnym, odzież ochronną i materiały niezbędne do odbycia szkoleń.

Tego typu projekty zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ ułatwiają powrót na rynek pracy osobom potrzebującym wsparcia. Wielu osobom, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych trudno jest zebrać się chociażby do przeglądania ofert pracy w Łebie. Aktywizacja społeczna może zdziałać więcej w tym zakresie niż inne formy wsparcia.

Oznaczone ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *