Dzień: 3 sierpnia 2017

powrót na rynek pracy

Powrót na rynek pracy w Słupsku

Osobom, którym przez wiele lat nie udaje się znaleźć pracy, z roku na rok jest coraz ciężej. Zbyt długo utrzymujący się stan bezrobocia sprawia, że takim osobom niezwykle trudno jest się zmotywować do działania a nawet istnieje zagrożenia wykluczenia społecznego. W Słupsku tego typu osób jest całkiem niemało, dlatego logicznym wydaje się powstawanie jednostek mających […]

Czytaj więcej